Sparris

Odla sparris ska vara lätt – om vi följer några enkla råd.

 • skörda inte första året
 • skörda inte efter midsommar
 • solig och varm plats
 • sandblandad jord med hög pH, men vanlig köksjord går bra – om väldränerad
 • håll fri från ogräs
 • byt växtplats efter 15 år
 • odla gärna i dubbel pallkrage – blir bra dränering och värms tidig på våren

Innan plantering: mylla ned färdigbränd kogödsel och kompost i jorden. Rötterna är känsliga så flytta inte plantorna.

Plantera så fort jorden reder sig (tjälen gått ur och jorden torkat upp så att den inte klibbar fast vid spaden), beroende på var man bor i Sverige så är denna period april till början av juni. Det går även att plantera sparris på hösten, men det är svårare att få tag på plantor då.

Frö: ja, men det tar det 4-6 år innan man får skörda sina första skott

Vattna: under år 1, sedan bara om det är väldigt torrt.

Näring: Mycket innan sådd. Sedan efter midsommar ytterligare (hönsgödsel, nässelvatten eller annat kväverikt gödsel). När sparrisplantorna vissnat: skär ner vid marknivå. Lägg på extra gödsel och kompost på senhösten.

Frostkänliga! Om det kommer frost efter att de börjat visa sig, kan man skydda dessa med hjälp av väv eller uppochnedvända krukor.


Allt om trädgård skriver hur vi kan plantera sparris:

1. Förbered växtplatsen genom att luckra jorden och rensa noggrant bort rotogräs. I pallkragar blandas bästa jordblandningen till.

2. Gräv fåror 15-20 cm djupa och lika breda. 40 cm avstånd mellan fårorna (yrkesodlare har 1,5 m för att komma åt på annat sätt.)

3. Lägg i ett lager näringsrik kompost och gödsel.

4. Lägg i en sträng av jorden så att det bildas en ås i höjd med marknivån. Detta för att lättare kunna lägga ut sparrisrötterna i en naturlig form. Bred ut rötterna. Lagom avstånd mellan plantorna är 25-40 cm.

5. Fyll på med jord ca 5-10 cm så att bara knoppen syns ovan jord. Resten kan man fylla på efterhand som skotten skjuter upp.

6. Vattna ordentligt.

/…/

År 0 – plantering
År 1 – skörda ca 10 dagar
År 2 – skörda 3-4 veckor
År 3 – skörda 5-6 veckor
År 4 och framöver – skörda fram till midsommar men aldrig längre.


Sparrissorter för nordiskt klimat:

 • ’Axel’
 • ’Gijnlim’
 • ”Grolim’
 • ’Ramada’
 • ’Rambo’
 • ’Rapsody’
 • ’Primaverde’
 • ’Thielim’