Valet till åk 7 Linköping

2020/2021

  • Kommunen skickar ut info 8/1.
  • Ansökan sker 13/1-24/1.
  • Besked ges på webben från 6/3.
Öppet hus Inriktning
Nya Munken 4/12 18.30 Nya Munken har valt att inte satsa resurser på olika typer av profilutbildningar. Vi har istället valt att sätta utvecklingsresurser på att ge alla elever bättre möjligheter att utvecklas. Vi har under läsåret 2018/19 tre övergripande utvecklingsområden: Språkutveckling i alla ämnen. Matematik och naturvetenskap. Digitalisering. Berga. Friskola. Skolan ägs, till största delen, av en ideell ägarstiftelse och är ett icke vinstutdelande bolag. Maten, som tillagas av våra egna kockar. Antal elever / klass: 23-24. OBS! Svårt att komma in.
Berzan 7/1 kl. 17, 17.30, 18.00 Idrott, NO, Spetsutbildning
Folkunga 13/1 18.30 och 19.30 Musik, Dans, Science, Konst- och design
Elsa B 14/1 18.30 och 19.15 Språkinriktning
Jensen 14/1 18.00 Fokus på svenska, engelska och matematik. Exempelvis har vi daglig läsning av litteratur. Friskola. Centralt i stan. Träning för verkligheten: att förstå och bry sig om andras känslor och visa respekt Hälsosam livsstil: mental träning på schemat, pedagogisk promenad dagligen, sockerfri skola.
Kunskapsskolan 14/1 och 23/1 kl. 18.00 Varje vecka: enskilda coachande samtal med din handledare, där ni planerar din tid och dina studier. Friskola. Nära Coop (sjukhuset/T1) – funkar buss!?
Ekholmen 15/1 kl.18.30 Fotboll, Matematik, NO
Engelska 16/1 kl. 17.30 Internationalisering och språk. Friskola.
Thea 16/1 kl. 18-20 och 18/1 kl. 11-13 Retorik. Friskola. Centralt i stan.

Fetstil = står i kö

Regler för placering

Huvudprincipen i våra kommunala skolor är att en elev ska placeras vid den skola där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Kommunen försöker tillgodose detta så långt det är möjligt. Vid placering utgår vi från den rangordning som angetts i ansökan. När ett önskemål kan tillgodoses stryks alla lägre rangordnade önskemål.

Om det är fler sökande än det finns platser på en skola får de elever som har relativt närmast till skolan plats.

Fristående skolor

I e-tjänsten kan du önska både kommunala och fristående skolor. Fristående skolor har egna regler för antagning av elever. På vissa fristående skolor kan du även behöva ställa dig i deras kö. Du kan läsa om reglerna på respektive skolas hemsida.

Regler för profiler och spetsutbildningar

Skolor med spetsutbildningar

  • Berzeliusskolan
  • Ånestadsskolan.

Skolor med profiler

  • Arenaskolan
  • Berzeliusskolan
  • Ekholmsskolan
  • Folkungaskolan
  • Ånestadsskolan.

Du kan högst önska två av dessa profiler/spetsutbildningar av de totalt sju önskemålen. Görs fler önskemål än två till profil/spetsutbildning kommer bara de två första önskemålen att gälla. Vilka elever som får plats på profilen avgörs via ett färdighetsprov.