Skapa egen google-karta

Inför vår Indien-resa skapade jag en egen karta på Google, där man kunde se vår rutt. Det gör du här på google. Vår resekarta finns inte längre  kvar men jag har gjort en över resor inom 2 timmar från Linköping, exempel nedan. På Indien-kartan hade jag gjort streck mellan städerna vi reste till.

Skärmdump från originalkartan här.