Uppförande Indien

  • Uppförande Indien

    Dricks i Indien

    Vår indiska vän sa om dricks: 10% på hotellrestaurang, eller 200 för hela måltiden 100 rupier för en dag i taxi På Indien.nu läser jag: Cirka 5-10% på notan Lite dricks till personalen…